Skład Władz Stronnictwa Pracy:

Prezes Stronnictwa Pracy – Zbigniew Wrzesiński
Wiceprezes – Jan Strzeżek
Wiceprezes – Edwin Truksa
Wiceprezes – Grażyna Wasilewska-Miernicka
Skarbnik – Stanisław Romańczuk

Zarząd Stronnictwa Pracy
Halina Reniec, Tadeusz Wojs, Stanisław Romańczuk
Sławomir Krupiński, Zdzisław Mokrogulski, Jan Strzeżek
Paweł Łęski, Edwin Truksa, Grażyna Wasilewska-Miernicka
Robert Miśta, Angelika Górska

Przewodniczący Rady Politycznej
Paweł Łęski

Rzecznik Prasowy
Krzysztof Kudera
tel. +48 517 935 250
rzecznik@stronnictwopracy.org.pl