Skład Władz Stronnictwa Pracy:

Prezes Stronnictwa Pracy – Zbigniew Wrzesiński
V-ce Prezes – Jan Strzeżek
V-ce Prezes – Edwin Truksa
V-ce Prezes – Grażyna Wasilewska-Miernicka
Skarbnik – Stanisław Romańczuk

Zarząd Stronnictwa Pracy
Halina Reniec, Tadeusz Wojs, Stanisław Romańczuk
Sławomir Krupiński, Zdzisław Mokrogulski, Jan Strzeżek
Paweł Łęski, Edwin Truksa, Grażyna Wasilewska-Miernicka
Robert Miśta, Angelika Górska, Waldemar Wolańczyk

Przewodniczący Rady Politycznej
Paweł Łęski