Kontakt

Stronnictwo Pracy
ul. Franciszkańska 6
00- 214 Warszawa
tel.: +48 518 545 978, +48 517 935 250
www.stronnictwopracy.org.pl

Rzecznik Stronnictwa Pracy tel. +48 517 935 250, rzecznik@stronnictwopracy.org.pl

biuro@stronnictwopracy.org.pl