Kontakt

Stronnictwo Pracy
ul. Franciszkańska 6
00- 214 Warszawa
tel.: +48 690 890 577
www.stronnictwopracy.org.pl

biuro@stronnictwopracy.org.pl