Polityka prywatności

Stronnictwo Pracy

Polska Partia założona w 1937r.

Partia SP swoimi propolskimi działaniami dąży do:

budowy Państwa Obywatelskiego opartego na samorządach, obywatelach i pięknej tradycji Narodu Polskiego, odbudowy gospodarki oraz uratowania Śląska przed emisją CO2

przebudowy całego systemu prawnego oraz eliminacji wadliwego i szkodzaąego Polsce prawa unijnego

rozwoju taniego budownictwa mieszkaniowego

zbudowania skutecznej obrony Państwa

likwidacji 380 powiatów na rzecz powrotu do 49 województw


Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /include/visit.php on line 4