Przewodniczący Rady Politycznej                                                              Warszawa 28-08-2022 r.

STRONNICTWA PRACY

Mgr inż. Jan G Grudniewski

prug45@wp.pl Tel: 601361962

 

                                                                     POSTANOWIENIE

       W dniu 14 kwietnia 2022 r. do Przewodniczącego Rady Politycznej Stronnictwa Pracy zwróciło się podpisanym pismem 17 czynnych Członków i Delegatów Stronnictwa Pracy z prośbą o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Stronnictwa Pracy w związku ze zbliżająca się zapaścią historycznej partii politycznej o ponad 85 letniej tradycji. Po rozpatrzeniu i uzgodnieniu wszystkich argumentów Za

i Przeciw przychyliłem się do prośby Członków Stronnictwa Pracy i sam też podpisem poparłem ten wniosek. 

Po uzgodnieniach postanowiłem, że od 15 września 2022 r. rozpocznie się powiadamianie czynnych Członków Stronnictwa Pracy a termin Nadzwyczajnego Zjazdu ustala się na 23 października 2022 r.

 (niedziela) w godzinach 12: 00 -16: 00 w lokalu ul. Al. Ujazdowskie 6a w Warszawie. Ustala się drugi termin zapewniający ważność podjętych na Walnym Zebraniu decyzji – godz. 12:30.

                                                                         UZASADNIENIE

  1. Partia polityczna Stronnictwo Pracy powstała w Morges, w willi J. I . Paderewskiego w 1937 r. jako sprzeciw „kultowi jednostki” Marszałka Rydza Śmigłego. W sprzeciwie tym wzięli udział wielcy Patrioci, którzy odegrali główną rolę w pokonaniu bolszewików i budowie odrodzonego po 123 latach niewoli Państwa Polskiego. Obecny Prezes Stronnictwa Pracy Zbigniew Wrzesiński  wprowadził od kilku lat „kult jednostki własnej osoby” podejmując jednoosobowo w ważnych sprawach błędne i destrukcyjne decyzje.   Sprawia wrażenie odsuwając z Zarządu zaangażowanych Członków, że chce doprowadzić do likwidacji historycznej Partii. Otoczył się wąskim gronem potakiwaczy i zaprzepaścił wiele sprzyjających rozwojowi Stronnictwa Pracy okoliczności.

 

  1. Wprowadził błędny programowo pogląd „ konstruktywnej opozycji” w wyniku czego trzech posłów, którzy mieli szanse założyć Parlamentarne Koło Stronnictwa Pracy w Sejmie  zrezygnowało

z członkostwa w naszej Partii.  

 

  1. Zarządził usunięcie z członkostwa w Zarządzie zaangażowaną Panią Wiceprezes Grażynę Wasilewską-Miernicką, fundatorkę sztandaru SP, skuteczną propagatorkę Stronnictwa Pracy i szczerze oddaną dla Organizacji.

 

  1. Nie dbał o aktualizację na stronie internetowej Stronnictwa Pracy ani o aktualizacje składu Członków Zarządu czy osób funkcyjnych. Statut partii, mimo uwag Członków, pozostał dalej nie aktualny i mający wiele niezgodności z Ustawą  o Partiach Politycznych .

 

  1. Prezes Zbigniew Wrzesiński nie powoływał demokratycznych i statutowych organów : Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej a decyzje rozmów partyjnych podejmował w wąskim gronie.

 

  1. Nie dbał o rozwój stanu ilościowego Stronnictwa Pracy. Z dużej organizacji liczącej 5000 członków doprowadził swoją polityką do zaniku Kół Terenowych i pozostania w Partii tylko  kilkunastu zaangażowanych członków.

 

  1. Członkowie Partii mają podejrzenie, że lokale na ulicy Franciszkańskiej zostały przyjęte od Państwa jako lokale partyjne Stronnictwa Pracy, a po latach zostały sprywatyzowane na członków rodziny.

                                                                      PODSUMOWANIE

          Uważam, że pisemny wniosek członków Stronnictwa Pracy o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Stronnictwa Pracy jest właściwie uzasadniony i akceptuję podane wyżej terminy. Uprzejmie prosimy dla celów organizacyjnych o potwierdzenie zamiaru uczestnictwa i obecności na tel. : 48 518 545 978.

 

                                                                            Przewodniczący Rady Politycznej Stronnictwa Pracy

                                                                                  Mgr inż.  Jan G. Grudniewski

                                                                                       / podpis na oryginale/

Z A P R O S Z E N I E

na uroczystą Mszę Świętą w dniu

14 czerwca 2020 r. o godz. 10.00

w kościele

Najświętszej Marii Panny

Matki Kościoła

przy ul. Domaniewskiej w Warszawie

w intencji 82 rocznicy

powstania Stronnictwa Pracy,

które założyli Ignacy Jan Paderewski,

Wojciech Korfanty, gen. Józef Haller,

a członkami byli: ks. Karol Wojtyła

późniejszy Papież i Święty Jan Paweł II
i ks. Stefan
Wyszyński późniejszy kardynał i Prymas Tysiąclecia.

(Wcześniej podany termin Mszy Świętej,
która miała zostać odprawiona w dniu 26.04.2020,
ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce,
zmieniono na 14.06.2020.)


1937 SP str1_
1937 SP str2

Odezwa do Ludu Śląskiego
STRONNICTWO PRACY

Do Ludu Śląskiego!
„Jestem krwią z krwi i kością z kości Waszej”
Słowa Wojciecha Korfantego   z Manifestu do Ludu Górnośląskiego z dnia 2/3 maja 1921 r.

Przypomnieć trzeba, że Wojciech Korfanty, który tak umiłował Lud śląski, był współtwórcą i pierwszym Prezesem Stronnictwo Pracy, powstałego z kolei w 1937 r.
Odrodzone obecnie Stronnictwo Pracy w swoim programie stawia za jeden z celów odbudowę gospodarki.
Poprzednie władze, poczynając od 1989 r., w ramach tzw. Prywatyzacji ograniczały funkcjonowanie Kopalni, powodując w ten sposób powstanie gigantycznego bezrobocia, a w dalszym następstwie masowe wyjeżdżanie młodzieży na zachód.
Niektóre Kopalnie zostały zamknięte, a węgiel sprowadzony z Rosji.
Podstawowym problemem odbudowy gospodarki stanowi energetyka i w tej mierze Polska ma ogromne możliwości.
Taka możliwość stwarza opracowany przez pracowników Politechniki Warszawskiej system pod nazwą:
„Bezemisyjna Synergia Węglowo Wodorowa”.
System ten funkcjonuje na bazie węgla kamiennego i polega na jego używaniu w procesie spalania w tlenie bez emisji dwutlenku węgla. W tym procesie wytwarzana jest energia elektryczna paliwa płynne i inne pierwiastki potrzebne w przemyśle chemicznym.
Do realizacji tego celu potrzeba utworzyć małe jednostki organizacyjne w dużych ilościach, bez potrzeby budowania ogromnego zakładu pracy.
Podstawowym elementem będzie niezbędne wydobywanie węgla, a więc odbudowa kopalnictwa na Śląsku i w ten sposób przyczynić się do stworzenia szacunkowo około 600 tyś miejsc pracy.
Wyjaśnić tu należy, iż anty-węglowa polityka Unii Europejskiej czyni trudnym realizację tego zamiaru i istnieje poważny problem z uzyskaniem niezbędnych środków finansowych. Konieczne będzie naciskanie na władze Polskie, aby przeznaczyły pieniądze na wymieniony cel jako inwestycję niezwykle potrzebną Państwu Polskiemu powodując usamodzielnienie się energetyczne kraju. Cały wysiłek włożony w tym kierunku będzie procentował w innych kierunkach, gdyż gospodarka co do istoty oparta jest na energii.
Ten jeden z podstawowych programów Stronnictwa Pracy będzie wcielany w życie w miarę pokonywania różnych trudności. Podejmowana walka w celu realizacji i zamierzenia energetycznego będzie wykonywana przez Stronnictwo Pracy i w tej mierze Stronnictwo będzie niejako kontynuatorem walki W. Korfantego o dobro ludu Śląskiego.

STRONNICTWO PRACY Zarząd Główny ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa, Rzecznik Stronnictwa Pracy tel. +48 517 935 250, rzecznik@stronnictwopracy.org.pl, biuro@stronnictwopracy.org.pl

Wiceprezes Stronnictwa Pracy                             Prezes Stronnictwa Pracy

Edwin Truksa                                                             Zbigniew Wrzesiński


Warszawa, dnia 16 lipca 2015r.

Energetyka przyszłości – rozmowa z
Prezesem Zbigniewem Wrzesińskim, Studio ZN

9.01.2018

100 SPOTKAŃ KULTURALNYCH NA JUBILEUSZ 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – ARTYŚCI DLA RZECZYPOSPOLITEJ

STRONNICTWO PRACY Z A P R A S Z A na “100 SPOTKAŃ KULTURALNYCH NA JUBILEUSZ 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – ARTYŚCI DLA RZECZYPOSPOLITEJ / wstęp : kapeluszowe dla artystów ! nie mniej niż…/ Swoje malarstwo i rzeźbę prezentuje GRAŻYNA SANIGÓRSKA, która poprosiła o recital na ten wieczór TRZECH TENORÓW : PP JEŻAK, BEDNAREK I MORKA Wielkie głosy Wielkich Scen Polskich, akompaniament P. MUCZYŃSKI, l. Do nabycia będą w promocyjnych cenach obrazy , rzeźby ,płyty , oryginalne choinki. Organizacja Grażyna Wasilewska – Miernicka.

Audycja w Radio WNET w dniu 7.12.2017

W audycji wzięli udział Wiceprezes Stronnictwa Pracy Grażyna Wasilewska-Miernicka i prof. Paweł Bożyk. Audycję poprowadził Stefan Truszczyński.

Złożenie wieńca na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza

Uroczystości z okazji 99 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę przy Pl. Piłsudskiego w dniu 11.11.2017.

Marsz Niepodległości – Rondo Dmowskiego

11.11.2017 

20171017_193706

Uroczystości z okazji 100 lecia założenia Rycerstwa Niepokalanej

Uroczystości z okazji 100 lecia założenia Rycerstwa Niepokalanej przez Św. O. Maksymiliana Maria Kolbe. Msza Św. w Parafii Nawiedzenia NMP z udziałem ks. Józefa Maja, w dniu 17.10.2017.

Prezes Zbigniew Wrzesiński, wystąpienie na Zamku Królewskim w Warszawie, 5.10.2017

W dniu 5 października 2017 roku, na Zamku Królewskim w Warszawie, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa “Błękitna Armia i jej dowódca, Gen. Józef Haller, Francja – Polska, 1917 – 1920”. Wśród gości wystąpił Prezes Stronnictwa Pracy Zbigniew Wrzesiński.
Uroczystego otwarcia konferencji:
Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, dr hab. Przemysław Mrozowski
Minister Obrony Narodowej, Pan Antoni Macierewicz
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Michał Dworczyk.

Wprowadzenie naukowe:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, prof. dr. hab. Wojciech Fałkowski

80-lecie Stronnictwa Pracy, 7.10.2017

cropped-DSC06114-1

Partia Stronnictwo Pracy, istniejąca od 1937 roku,
założona z inicjatywy Premiera Ignacego Jana Paderewskiego,
Gen. Józefa Hallera i Wojciecha Korfantego,
obchodzi 80-lecie powołania Partii. Powstała 10 października 1937 roku.
W dniu 7 października 2017 w Archikatedrze Św. Jana, w Warszawie, odbyła się Uroczysta Msza Św., którą odprawił ks. prałat Józef Maj.
Podczas Mszy Św. został poświęcony sztandar Partii Stronnictwo Pracy oraz dokonano Aktu Zawierzenia Partii Matce Bożej.
Na Uroczystość zostały zaproszone władze państwowe.
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek Kuchciński w liście do Prezesa Stronnictwa Pracy Pana Zbigniewa Wrzesińskiego, pogratulował dostojnego jubileuszu. Pan Marszałek przekonany, że wspólnie spędzony czas sprzyjać będzie ważnym podsumowaniom, życzył powodzenia w podejmowanych działaniach.
Po Mszy zostały złożone wieńce przy tronie Najświętszej Maryi Panny, przy grobie Premiera Ignacego Jana Paderewskiego oraz przy tablicy upamiętniającej Wojciecha Korfantego.
Zarząd Stronnictwa Pracy

DSC06088
DSC06101

List od Marszałka Sejmu RP
Marka Kuchcińskiego

list Marszałka Sejmu RP Marek Kuchciński
DSC06129
DSC06311

List od Marszałka Senatu
Stanisława Karczewskiego

list od Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego str 1
list od Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego str 2