Technologia BSWJ dla Śląska

Technologia Bezemisyjnej Synergii Węglowo Jądrowej (BSWJ)

Ze względu na drastyczne ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery na terenie Unii Europejskiej wynikające z postanowień paktu klimatycznego którego Polska jest sygnatariuszem, powstał bardzo poważny problem dla naszego państwa dotyczący wzrostu kosztów produkcji energii elektrycznej w nadchodzącej przyszłości. W Polsce energię elektryczną produkuje się w ponad 90% w elektrowniach węglowych które emitują ogromne ilości dwutlenku węgla do atmosfery. W niedalekiej przyszłości dodatkowe koszty wynikające z nakładanych kar za emisję dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej , mogą mieć istotny negatywny wpływ na możliwość rozwoju gospodarczego naszego państwa a zatem poziomu życia jego obywateli. Pozytywnym rozwiązaniem dla tego tak poważnego problemu przed którym stanie w niedalekiej przyszłości nasz kraj, jest zaproponowana przez prof. Zbigniewa Wrzesińskiego innowacyjna technologia produkcji energii elektrycznej z węgla z zerową emisją dwutlenku węgla nosząca nazwę ‘ Bezemisyjnej Synergii Węglowo Jądrowej’ (BSWJ).

Istotą technologii BSWJ jest utrzymanie produkcji energii elektrycznej w Polsce z węgla spalanego w tlenie a nie w powietrzu na tlenek węgla a nie na dwutlenek. W tej technologii elektrownia spala dwa razy więcej węgla ale sprzedaje dwa produkty czyli energię elektryczną i tlenek węgla co umożliwia sprzedaż energii elektrycznej w niepodwyższonej cenie. Natomiast drugi produkt tlenek węgla sprzedawany jest do zmodyfikowanej linii produkcyjnej Fischera-Tropscha (F-T) jako składnik gazu syntezowego. Przy elektrowni węglowej umiejscowiony jest reaktor jądrowy wysokotemperaturowy IV generacji chłodzony helem (VHTR-PM wyprodukowany komercyjnie w Chinach w 2017r) wraz z turbiną i generatorem prądu, który produkuje strumień ciepła i prąd niezbędne do elektrolizy wysokotemperaturowej przeprowadzonej w elektrolizerach wysokotemperaturowych stałokrzemkowych rozkładających wodę na wodór i tlen. Tlen kierowany jest do elektrowni węglowej i wykorzystywany do spalania węgla na tlenek węgla zaś wodór do zmodyfikowanej linii produkcyjnej  F-T  jako drugi składnik gazu syntezowego. W linii produkcyjnej F-T z gazu syntezowego produkowany jest metanol będący paliwem płynnym służącym do napędu pojazdów mechanicznych. Z szacunkowych obliczeń wynika, że dla elektrowni węglowej o mocy 200MWe przychód ze sprzedaży energii elektrycznej w skali roku wynosi w przybliżeniu 170 milionów złotych zaś roczny przychód linii produkcyjnej F-T ze sprzedaży wyprodukowanego metanolu 16 miliardów złotych.

BSWJ jest szansą dla rewitalizacji gospodarczej Śląska oraz reindustralizacji Polski.

Prof. Zbigniew Wrzesiński

Stronnictwo Pracy

Polska Partia założona w 1937r.

Partia SP swoimi propolskimi działaniami dąży do:

budowy Państwa Obywatelskiego opartego na samorządach, obywatelach i pięknej tradycji Narodu Polskiego, odbudowy gospodarki oraz uratowania Śląska przed emisją CO2

przebudowy całego systemu prawnego oraz eliminacji wadliwego i szkodzaąego Polsce prawa unijnego

rozwoju taniego budownictwa mieszkaniowego

zbudowania skutecznej obrony Państwa

likwidacji 380 powiatów na rzecz powrotu do 49 województw


Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /include/visit.php on line 4