Odezwa do Ludu Śląskiego

STRONNICTWO PRACY

Do Ludu Śląskiego!

Jestem krwią z krwi i kością z kości Waszej”

Słowa Wojciecha Korfantego   z Manifestu do Ludu Górnośląskiego z dnia 2/3 maja 1921 r.

Przypomnieć trzeba, że Wojciech Korfanty, który tak umiłował Lud śląski, był współtwórcą i pierwszym Prezesem Stronnictwo Pracy, powstałego z kolei w 1937 r.

Odrodzone obecnie Stronnictwo Pracy w swoim programie stawia za jeden z celów odbudowę gospodarki.

Poprzednie władze, poczynając od 1989 r., w ramach tzw. Prywatyzacji ograniczały funkcjonowanie Kopalni, powodując w ten sposób powstanie gigantycznego bezrobocia, a w dalszym następstwie masowe wyjeżdżanie młodzieży na zachód.

Niektóre Kopalnie zostały zamknięte, a węgiel sprowadzony z Rosji.

Podstawowym problemem odbudowy gospodarki stanowi energetyka i w tej mierze Polska ma ogromne możliwości.

Taka możliwość stwarza opracowany przez pracowników Politechniki Warszawskiej system pod nazwą:

„Bezemisyjna Synergia Węglowo Wodorowa”.

System ten funkcjonuje na bazie węgla kamiennego i polega na jego używaniu w procesie spalania w tlenie bez emisji dwutlenku węgla. W tym procesie wytwarzana jest energia elektryczna paliwa płynne i inne pierwiastki potrzebne w przemyśle chemicznym.

Do realizacji tego celu potrzeba utworzyć małe jednostki organizacyjne w dużych ilościach, bez potrzeby budowania ogromnego zakładu pracy.

Podstawowym elementem będzie niezbędne wydobywanie węgla, a więc odbudowa kopalnictwa na Śląsku i w ten sposób przyczynić się do stworzenia szacunkowo około 600 tyś miejsc pracy.

Wyjaśnić tu należy, iż anty-węglowa polityka Unii Europejskiej czyni trudnym realizację tego zamiaru i istnieje poważny problem z uzyskaniem niezbędnych środków finansowych. Konieczne będzie naciskanie na władze Polskie, aby przeznaczyły pieniądze na wymieniony cel jako inwestycję niezwykle potrzebną Państwu Polskiemu powodując usamodzielnienie się energetyczne kraju. Cały wysiłek włożony w tym kierunku będzie procentował w innych kierunkach, gdyż gospodarka co do istoty oparta jest na energii.

Ten jeden z podstawowych programów Stronnictwa Pracy będzie wcielany w życie w miarę pokonywania różnych trudności. Podejmowana walka w celu realizacji i zamierzenia energetycznego będzie wykonywana przez Stronnictwo Pracy i w tej mierze Stronnictwo będzie niejako kontynuatorem walki W. Korfantego o dobro ludu Śląskiego.

 

STRONNICTWO PRACY Zarząd Główny ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa, tel: 608706430 e-mail: stronnictwopracy@gmail.com


Wiceprezes Stronnictwa Pracy                             Prezes Stronnictwa Pracy

Edwin Truksa                                                    Zbigniew Wrzesiński


Warszawa, dnia 16 lipca 2015r.

Stronnictwo Pracy

Polska Partia założona w 1937r.

Partia SP swoimi propolskimi działaniami dąży do:

budowy Państwa Obywatelskiego opartego na samorządach, obywatelach i pięknej tradycji Narodu Polskiego, odbudowy gospodarki oraz uratowania Śląska przed emisją CO2

przebudowy całego systemu prawnego oraz eliminacji wadliwego i szkodzaąego Polsce prawa unijnego

rozwoju taniego budownictwa mieszkaniowego

zbudowania skutecznej obrony Państwa

likwidacji 380 powiatów na rzecz powrotu do 49 województw


Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /include/visit.php on line 4