Historia

Stronnictwo  Pracy powstało podczas Kongresu zwołanego w dniu 10.X.1937r. z połączenia m.in. Crześcijańskiej Demokracji, Narodowej  Partii  Robotniczej, Związku Halerczyków, oraz wielu  pomniejszych  ugrupowań   o  obliczu  chrześcijańsko -społecznym  i  narodowym.

Stronnicto  Pracy  miało  charakter  opozycyjny  wobec  sanacji  i powoływało  się na  społeczną  doktrynę  Kościoła Katolickiego, oraz  zapowiadało  łączenie  społeczeństwa  wokół  wartości   i  kultury  chrześcijańskiej.  Opowiadało  się  za  państwem  o  ustroju  demokratyczno- parlamentarnym.  W  polityce  zagranicznej  przyjmowało  koncepcję  sojuszów  z  krajami  Europy  zachodniej  jako  przeciwwagę  wobec  polityki  Niemiec  i  ZSRR.

Prezesem  Stronnictwa  Pracy  został  wybrany  Wojciech Korfanty, a  Radzie  Naczelnej  przewodniczył gen. Józef  Haller. Po  wyjeździe  z  Polski  Wojciecha Korfantego  S. P. kierował  Karol Popiel  wywodzący  się  z Narodowej  Partii  Robotniczej.

Ze  S. P. sympatyzował  przebywający  w  Szwajcarii  Ignacy  Paderewski  firmujący  politycznie  porozumienie  zwane  Frontem  Merges, a  w nim  między  innymi  były  prezydent  Stanisław  Wojciechowski,  Stanisław  Grabski,  gen. Marian  Kukiel. Adam  Roniker  i  Feliks  Młynarski. Do  zwolenników   S.P.  zaliczał  się  również  gen. W. Sikorski. W  czasie  II wojny  światowej  S. P. współtworzyło  Rząd  Emigracyjny  w  Paryżu, a  następnie  w  Londynie. Przedstawiciele S. P.  wchodzili  w  skład  Delegatury  Rządu  na  kraj  działającej  pod  okupacją  niemiecką  i  sowiecką. S. P.  łączyły  w  latach  wojny ścisłe  więzy  ideowe  i organizacyjne   z  Unią  J. Brauna - organizacją  podziemną  skupiającą  czołowych  działaczy  katolickich. S. P. miało  oddziały  partyzanckie tzw. wojsko  unijne " Krybara " , które  z  czasem  stały  się  częścią  składową  Armii  Krajowej  i  brały  udział  w  Powstaniu  Warszawskim.  Po  II  wojnie  światowej  komuniści  dopuścili  na  krótko  S. P.  do działalności  politycznej  w  kraju  wraz  z  PSL-em  S. Mikołajczyka-  i te  organizacje  stanowiły  opozycję  ograniczoną  politycznie  i  administracyjnie, a  także  poprzez  aresztowania  działaczy  z  tej  przyczyny  Zarząd  S. P. 18.07.1946r. podjął  decyzję  o  zawieszeniu  swojej  działalności  do czasu  zaistnienia  swobody  politycznej,  część  działaczy  wyemigrowała  m.in. K. Popiel. Otworzyli  Oni  struktury  S. P. na emigracji  współtworzyli   Europejską ,  oraz  światową  Unię  Chrześcijańską  Demokrację.

Po  powstaniu  NSZZ " Solidarność "i  jego relegalizacji  w  1989r. przedstawiciele  krajowych  środowisk  chadeckich  powołało  12.II.1989r.  Tymczasowy  Zarząd  Głowny  S. P.z  mec. W.  Siłą- Nowickim jako  prezesem  który  15.02.1989r. poinformował  Sejmiki  o  reaktywowaniu  Stronnictwa  Pracy.  Podczas  obrad  " Okrągłego  Stołu" i  rozmów  w  Magdalence  zignorowano  fakt  reaktywowania S. P. i  nie  dano  mu  możliwości  udziału  w tzw. Sejmie  kontraktowym, a  cenzura  eliminowała  w  mediach  wszelkie  wzmianki   o  Stronnictwie  Pracy.   Te i  inne  okoliczności  uniemożliwiły  dalszy  rozwój  rozwój  S. P.   Po  śmierci  mec. W. Siły-Nowickiego  na  stanowisko  prezesa  S. P.  wybrano  wynalazce i równie wielkiego patriotę  prof. Zbigniewa  Wrzesińskiego, który  utrzymał  partię  i  aktywnie  rozbudowuje  jej  struktury, do  których  zapraszamy  wszystkich  Polaków,  którym  na  sercu  leżą  interesy  Polski  i  Polaków.

Zarząd   Stronnictwa  Pracy

Warszawa  czerwiec  2015r.

Stronnictwo Pracy

Polska Partia założona w 1937r.

Partia SP swoimi propolskimi działaniami dąży do:

budowy Państwa Obywatelskiego opartego na samorządach, obywatelach i pięknej tradycji Narodu Polskiego, odbudowy gospodarki oraz uratowania Śląska przed emisją CO2

przebudowy całego systemu prawnego oraz eliminacji wadliwego i szkodzaąego Polsce prawa unijnego

rozwoju taniego budownictwa mieszkaniowego

zbudowania skutecznej obrony Państwa

likwidacji 380 powiatów na rzecz powrotu do 49 województw


Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /include/visit.php on line 4